Preview Mode Links will not work in preview mode

Bland Tigrar och Trojaner


Dec 1, 2020

Hur ska det gå ekonomiskt för Taif och Troja? Bolmgren låter Stubben och Tinggren titta in i sina kristallkulor. Dessutom diskuteras Tingsryds ödesfråga ingående: arenan.