Preview Mode Links will not work in preview mode

Bland Tigrar och Trojaner


Feb 7, 2022

Oskar Tinggren och Elias Ekstrand diskuterar hur stor chans det är att Taif och Troja slipper undan negativt kval, vad som talar för och emot.